Vattnet i Nälden, Vaplan och Ytterån är tjänligt

Vid senaste provtagningarna bedömdes vattnet tjänligt i Näl­den, Vaplan och Ytterån och kokrådet återkallas nu av tillsyns­myndigheten.

Genomförda åtgärder har visat sig ge önskad effekt, trots detta fortsätter vi med ytterligare provtagningar och arbete på ledningsnätet.

Informationen uppdaterad 4 oktober, 14:01.