Krokomsbostäders hyresförhandling för 2021 är klar

Rött leksakshus på sedel

Krokomsbostäder AB och Hyresgästföreningen Region Norrland har efter förhandlingar kommit överens om en höjning av lägenhetshyrorna på i genomsnitt 0,98 procent från och med den 1 januari 2021.

Linus Ekqvist, vd i Krokomsbostäder är nöjd med årets förhandlingar.
– Det har varit en bra förhandling med en stor vilja att nå en överenskommelse hos båda parter, säger Linus Ekqvist.

Avtalet innebär en höjning enligt denna fördelning:

  • Lägenhet med kallhyra 0,36 procent
  • Lägenhet inklusive värme 0,89 procent
  • Lägenhet inklusive värme och hushållsel 1,16 procent

För lokaler utan indexuppräkning höjs hyran med 0,98 procent.

Avgiften för samtliga parkeringsplatser och garage kommer att höjas med 10 kronor per månad.

För mer information

Pär Malmrot, ekonomichef
Telefon 0640 164 63