Egen solcellsanläggning

Nu har boendet Solbacka installerat solcellsanläggning, den första av flera kommande anläggningar i våra fastigheter, för att vi ska bli ännu smartare i vår energianvändning.

Krokomsbostäder har installerat sin första solcellsanläggning på egen fastighet.
Härom veckan påbörjades arbetet med att installera solceller på det särskilda boendet Solbacka i Föllinge, en nätansluten takanläggning om 90 kWt. Anläggningen nyttjar hela takytan och är den första Krokomsbostäder gör på egna fastigheter.

Målet är att ha 30% mer effektiv mer energianvändning 2030 jämfört med när Krokomsbostäder började mäta 2009. Utbyggnad av solceller på egna fastigheter är en del i handlingsplanen för att nå det målet.

En anledning till att börja solcellssatsningen på just den här fastigheten är att den huserar en verksamhet som har elbehov dygnet runt, året om. Det gör att det i princip kommer finnas användning för all den egenproducerade elen och ge investeringen god lönsamhet. Det finns även förberett att kunna ansluta laddstolpar för elbilsladdning direkt med likström från solcellerna och därmed slippa omvandlingsförluster.


För mer information kontakta:
Linus Ekqvist, vd Krokomsbostäder
Telefon: 0640 164 61

Kontakt:

VD Krokomsbostäder
Linus Ekqvist, 0640 164 61
E-post »