Ansvar & Trivsel

När man bor i ett flerfamiljshus bor man nära varandra. Det innebär många möjligheter till trygghet och gemenskap. Men det ställer också krav på att respektera varandra och visa hänsyn.

Vi människor är olika. En del blir störda av sådant som andra inte bryr sig om. Några är kvällsmänniskor medan andra trivs bäst tidigt på morgonen. För att alla ska fungera bra tillsammans krävs det att man tar hänsyn till varandra - både inom de egna väggarna och i de gemensamma utrymmena. Därför finns det regler som ska hjälpa till att skapa trivsel. Men det allra bästa är alltid att använda sunt förnuft och prata med sina grannar.

Brandskydd och säkerhet

Ofta är det vardagliga saker som orsakar bränderna, till exempel en glömd platta på spisen, levande ljus eller rökning.

Börjar det brinna måste du kunna ta dig ut snabbt. Det är bra att göra en plan för hur du ska kunna ta dig ut.

Det finns några viktiga frågor att ställa sig när det gäller brandskydd och säkerhet. Kan den vanliga utgången användas? Behövs nyckel för att öppna dörren? För lägenhet med balkong, finns stege eller måste du hoppa? Här nedanför finns ytterligare viktig information om brandvarnare och våra brandskyddsregler.

Brandvarnare

Brandvarnare är en bra livförsäkring och det ska finnas minst en, uppsatt och fungerande, brandvarnare i varje lägenhet.

Tänk på att ljudet måste höras ordentligt, till exempel bakom stängda sovrumsdörrar. Prova brandvarnaren en gång i månaden och när du har varit bortrest. Krokomsbostäder tillhandahåller brandvarnare men det är du som hyresgäst som ansvarar för att byta batterier minst en gång om året.

Brandskyddsregler

Rökning
Rökning är inte tillåten i entréer, trapphus, hissar, tvättstugor, torkrum eller andra gemen­samma utrymmen i våra hus.

Trapphus
Det är inte tillåtet att ställa cyklar, barnvagnar eller annat som hindrar framkomligheten i trapphuset. Det är viktigt att utryckningspersonal från ambulans och brandkår kan komma fram i trapphuset vid utryckning.

Balkong
Balkongen är en plats för avkoppling och umgänge, därför är det viktigt att du som rökare visar hänsyn och tänker på att rökning på balkong kan störa dina grannar. Det är förbjudet att kasta fimpar från balkongen, det är heller inte tillåtet att grilla på balkongen.

Grillning
För grillning hänvisar vi till allmänna grönytor och grillplatser på gårdarna. Se till att röken från din grill inte irriterar din omgivning och att grillen inte orsakar brand.

Om det börjar brinna

Eftersom en brand kan växa fort gäller det att agera direkt. Det är när branden fortfarande är liten som man har chans att släcka själv. Tänk igenom före hur du ska bete dig och ta dig ut om det börjar brinna.

Grundregeln är:
RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK

Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

Förvaring av gasol

I en lägenhet får du förvara gasol med maximal storlek på 5 liter. Det är en blå campingbehållare. Har du en balkong som inte är inglasad kan du där förvara gasol med maximal storlek på P11.

I vindsförråd, källarförråd eller garage är förvaring av gasol inte tillåten.

Ordningsregler

Det är viktigt att ta hänsyn till varandra och att respektera de regler som gäller.

Krokomsbostäders ordningsregler består av tolv punkter som det är viktigt att hålla koll på.

Här kan du ta del av Krokomsbostäders ordningsregler.

 1. Att inte spela musik så att störningar uppkommer för kringboende.
 2. Att inte spika eller borra mellan kl 20:00 och 08:00.
 3. Att undvika vattenspolning sen kvälls- och nattetid.
 4. Att inte placera föremål som till exempel möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, pulkor eller annat som kan hindra framkomligheten vid entré, i trapphus, vinds- eller källargångar.
 5. Att inte skräpa ner i våra bostadsområden och följa reglerna för sophantering och källsortering.
 6. Att genast anmäla fel eller brister som uppstår i lägenheten. Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.
 7. Att ha tillsyn över husdjur så att inte djuret skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller andra utrymmen samt att djuret inte springer löst inom fastigheten eller orsakar störande oljud, att inte mata fåglar från fönster, balkong eller på marken.
 8. Att inte utan tillstånd av hyresvärden sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt.
 9. Att inte grilla på balkong, altan eller utomhus i närheten av huset.
 10. Att inte placera blomlådor på utsida av balkong- eller altanräcke samt att inte skaka mattor och sängkläder från fönster eller balkong.
 11. Att inte röka i fastighetens allmänna utrymmen.
 12. Att betala ersättning till Krokomsbostäder för besök från Störningsjouren samt att betala ersättning om Krokomsbostäder tvingas ta bort föremål enligt punkt 4 och 5.

Störningar

För att alla ska trivas i ett hyreshus är det viktigt att man inte stör varandra.

Enligt lag kan den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser bli uppsagd.

Om en störning kan konstateras och verifieras samt kopplas till den anmälda lägenheten debiterar Securitas en utryckningskostnad på 1 500 kronor som faktureras hyresgästen. Tänk på att du som hyresgäst även har ansvar för dem som besöker dig.

Om polisen rycker ut får Krokomsbostäder ingen rapport om det. Därför är det viktigt att du kontaktar oss eller störningsjouren så vi får reda på vad som sker.

Hyresgästens skyldighet gäller i lägenheten och i gemensamma utrymmen som till exempel trapphus. hiss, tvättstuga och på innegårdar.

Hur gör jag om jag blir störd?

Om du blir störd ska du i första hand själv försöka prata med den som stör, under förutsättningen att det känns bekvämt. Om du upplever störningar i boendet och du har svårigheter att prata med dina grannar om problemen behöver du göra en formell störningsanmälan.

Är det efter kontorstid ska du ringa störningsjouren Securitas.

Som hyresvärd är vi skyldiga att se till att störningarna upphör. Stör man sin omgivning och inte skärper sig efter tillsägelser riskerar man att bli uppsagd från lägenheten.
Störningsanmälan görs genom att använda blanketten Störningsrapport som lämnas till Krokomsbostäders reception.

Ladda ner blanketten Störningsrapport Word, 99.7 kB.

När ska det vara tyst?
I ett flerfamiljshus bor du nära dina grannar. För att alla ska trivas är det viktigt att ta hänsyn, visa respekt och inte störa omgivningen. I ett flerfamiljshus får man dock acceptera att det uppstår visst ljud från grannar runtomkring. Däremot ska det vara tyst efter klockan 22.00, då får du inte spela hög musik, borra eller göra andra saker som kan störa övriga som bor i huset.

Informera gärna grannar vid fest
Ska du ha en fest så är det en bra idé att tala om det för dina grannar i god tid. Risken för irritation blir mycket mindre om man från början är förberedd på att det blir en högre ljudnivå tillfälligt. Det betyder dock inte att du kan festa dygnet runt i lägenheten varje helg.

Kontakt efter kontorstid:

Securitas: 010 470 57 79

Garage och parkering

Om du är i behov av en bilparkering ska du ta kontakt med oss i Bobutiken.

Det finns en egen kö till parkeringsplatserna i Krokomsbostäders områden.

Du ställer dig i kö genom att registrera dig här. Länk till sidan Sök ledigt

Besöksparkering

Besöksparkeringarna är endast till för besökande. Regler för besöksparkeringar finns skyltade i anslutning till infartsvägar och parkeringar. 

Motorvärmare

På Krokomsbostäders parkeringar finns det ofta motorvärmarplatser att hyra. Att värma motorn i bilen är bra för miljön, eftersom man slipper kallstarta sin bil. Motorvärmarna är tids- och temperatursstyrda och de ska programmeras på tryckknapparna.
Motorvärmarna får inte användas till att ladda elhybrid/elbil på grund av brandrisk i eluttag och fastigheter.

Felparkeringsavgift

Tillsyn av parkeringsbestämmelserna och utfärdandet av kontrollavgifter sköts av Securitas.

Laddning av elhybrid/elbil

På grund av brandrisk är det inte tillåtet att ladda laddhybrid/elbil i ett vanligt vägguttag eller motorvärmaruttag. Överträdelse medför att du riskerar få din parkerings- eller garageplats uppsagd.

Kontakt:

Bobutik: 0640 164 65
E-post »

Balkong och uteplats

Balkongen och uteplatsen är en härlig del av ditt boende – speciellt under sommaren.

För att alla ska kunna trivas behöver du ta ansvar och visa hänsyn till dina grannar.

Det här behöver du tänka på:

 • Det är du som hyresgäst som ansvarar för att hållla rent på den balkong som hör till lägenheten. Detta innebär bland annat att balkongen skall hållas ren och fri från snö, is, löv och kvistar och liknande
 • Blomlådor ska sitta på insidan av balkongen så att de inte riskerar att ramla ner och skada andra
 • Det är inte tillåtet att piska mattor ute på balkongen
 • Var försiktig när du vattnar blommor eller rengör så att inte vatten rinner in hos grannen under
 • Om du röker på balkongen, se till så att grannen inte störs. Använd askkopp och kasta inte fimpar ut från balkongen
 • Mata inte fåglar från din balkong. Fåglar och spillning kan leda till att det blir en sanitär olägenhet och bli ett stort problem för både dig själv, dina grannar och fastigheten
 • Om uteplats eller trädgård tillhör lägenheten är det du som hyresgäst som, på egen bekostnad, ansvarar för vård och underhåll. Det innebär skötsel som att klippa gräs, rensa ogräs och vattna.

Inomhusmiljö

Temperatur och ventilation är två viktiga faktorer för inomhusmiljön. Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

Här hittar du även information som du kan ha nytta av om du oturligt nog skulle drabbas av skadedjur.

Temperatur i bostaden

Hur vi upplever temperaturen inomhus är ofta väldigt personligt. Vissa känner på elementen och känner sig frusna om de inte är varma. Andra trivs bäst när det är lite svalare. Här har vi samlat några av de vanligaste funderingarna som ofta dyker upp när hösten och vintern kommer.

Enligt överenskommelse med Folkhälsomyndigheten ska temperaturen ligga runt 20-21 grader celsius i lägenheten.

Vad gör man om man tycker att det är kallt?
Understiger temperaturen i din bostad 20 grader under en längre period ber vi dig att först kontrollera så att alla element är på och att du därefter mäter inomhustemperaturen.

Detta gör du genom att hänga upp en termometer i brösthöjd i mitten av rummet alternativt sätta upp en termometer på mitten av lägenhetens innerväggar och läsa av ett par gånger under en dag eller två. Lägg alltså inte termometern i fönstret eller på golvet då detta ger missvisande resultat. Är det för kallt inne under en längre period vill vi att du felanmäler detta så att vi kan göra en kontroll i fastigheten. Kontakta då vår felanmälan.

Varför är mitt element kallt ibland?
På elementet sitter en termostat som känner av temperaturen i lägenheten. När termostaten känner av att det är över tjugo grader i rummet stängs elementen av då det inte behöver producera ut någon värme i lägenheten. Därför kan elementet vara kallt trots att det är minusgrader ute. När temperaturen är under tjugo grader så ska elementen vara varma upptill och kallare längre ner för att få ut maximalt med värme.

Vad kan jag göra för att reglera värmen?
Tänk på att möblera värmeeffektivt. Soffor och hyllor som placeras framför elementet hindrar värmen från att sprida sig i rummet. Tunga gardiner som hänger framför termostaten gör att termostaten får svårt att känna av den genomsnittliga värmen i rummet och tror då att det är varmare än det kanske är i rummet.

Varför drar det kallt vid fötterna?
Detta beror ofta på att man har stängt friskluftsventilerna helt. För att ventilationen ska fungera ordentligt behöver frisk luft komma in i bostaden någonstans ifrån, och då blir det ofta genom till exempel springor under dörren.

Ventilation

Syftet med ventilation är att ta bort dålig luft och istället tillföra frisk luft i lägenheten.

All luft inomhus behöver efter ett tag ersättas med frisk luft utifrån. Matos och damm från kläder, mattor och husdjur behöver ventileras ut för att innemiljön ska vara trivsam. När man badar, duschar, tvättar eller lagar mat bildas även fukt som måste transporteras ut ur lägenheten. Därför är det viktigt att ventilationen i bostaden fungerar så effektivt som möjligt.

Som hyresgäst bör du tänka på att aldrig stänga friskluftsventilerna helt, för att undvika problem med fukt och mögel. Är det kallt ute räcker det med att du låter spaltventilen eller vädringsluckan vara något öppen.

Skadedjur

Det finns olika sorters småkryp som är ett viktigt inslag i naturen men när de börjar besvära oss människor anses de som skadedjur. Är du en av dem som sommartid drabbas av getingbon hemma?

Har du drabbats av skadedjur i din lägenhet som t ex myror, kackerlackor, vägglöss eller mjölbaggar?

I sådant fall är det viktigt att du så snart som möjligt kontaktar Krokomsbostäder via vår felanmälan som du enklast gör via Mina sidor. Du kan också ringa till bobutiken, du hittar kontaktuppgifterna i högerspalten.

Vad kostar det att sanera?
Krokomsbostäder har ett avtal med företaget Nomor vilket innebär att vi står för kostnaderna för saneringen, du som hyresgäst behöver inte betala något. Efter att du felanmält din upptäckt av skadedjur till oss i din bostad eller lokal så kommer Nomor att besöka dig för att sanera.

Vänta inte med din anmälan!
Det är väldigt viktigt att anmäla skadedjur så snart som möjligt. Vissa skadedjur kan sprida sig och orsaka besvär i fler lägenheter. Ibland krävs det upprepade saneringar för få ett bra resultat och bli av med viss ohyra. Det beror på att saneringen kräver lite tid, de metoder man använder bygger på att insekterna ska komma i kontakt med en behandlad yta eller utlagt bete.

Är du osäker och vill fråga någon om råd ringer du antingen till vår Bobutik eller felanmälan. Det finns även en del information om skadedjur på Nomors hemsida.

Länk till Nomors hemsida

Utomhusmiljö

På Krokomsbostäder tycker vi att utemiljön är en viktig del i arbetet med att skapa trivsamma boendeområden.

Utemiljön spelar en stor roll för helhetsintrycket.

Det handlar dels om att skapa en miljö som är vacker för ögat, där häcken är ansad och gräsmattan välklippt, men lika mycket om rent praktiska saker som exempelvis att snön är undanröjd så det går att ta sig fram. Alla miljöer har sina unika behov.

Förutom det vi gör behöver vi även hjälp med att hålla rent och snyggt utomhus. Där du bor, arbetar människor för din trivsel med städning, soptömning, skötsel av rabatter och gräsmattor. Du kan enkelt underlätta för dem genom att ta ett gemensamt ansvar och se till att utemiljön hålls prydlig och inte skräpas ner.

Snöröjning och sandning

Krokomsbostäder kallar ut till snöröjning när snödjupet är cirka fem centimeter. Om det är praktiskt möjligt så väntar vi tills det slutat snöa, men om vi förväntar oss att det ska komma mycket snö, så åker vi ut trots ihållande snöfall.

I de fall det blir halt ute så kallar vi ut maskiner för halkbekämpning med sand. Snö- och halkbekämpning görs i första hand på huvudgator och utvalda cykelvägar därefter snöröjer och sandar vi övriga gator, gång- och cykelvägar samt parkeringar. Vi har inte möjlighet att halkbekämpa all mark som vi snöröjer, så vi hänvisar er i första hand att ni går på de ytor som sandas.

Hyr du en parkeringsplats, garage eller carport så ansvarar du själv för snöröjning och sandning. Vi försöker snöröja övriga parkeringsplatser om de två intilliggande platserna är tomma.

Vår ambition är att snöröja och halkbekämpa så snabbt och bra som möjligt. Vid helgdagar och kvällar röjer vi dock inte entréer, källartrappor eller liknande.

Balkong och uteplats

Balkongen är en härlig del av lägenheten – speciellt på sommaren. Ta hänsyn till grannen när du använder den.

Tänk på att...

 • Hyresgästen ansvarar för renhållning av balkong som hör till lägenheten. Detta innebär bland annat att den skall hållas ren och fri från snö, is, löv och kvistar etc.
 • Blomlådor på utsidan av balkongen kan ramla ned och skada andra.
 • Det är inte tillåtet att piska mattor från balkongen. Var försiktig när du vattnar blommor eller rengör balkongen så att vatten inte rinner in hos grannen under.
 • Om du röker på balkongen – se till att grannen inte störs. Du får heller inte kasta ut fimparna från balkongen!

Att mata fåglar från balkongen kan av en granne upplevas negativt och uppfattas som en en sanitär olägenhet. Detta måste man förhålla sig till och visa hänsyn inför. Undvik således att mata fåglar i bostadsområdet eftersom de också smutsar ner och det kan orsaka en sanitär olägenhet. Krokomsbostäder tar gärna in förslag på hur det skulle kunna gå till att lösa problemen kring fågelmatning i våra bostadsområden. Vi förstår att många får en betydande livskvalité i kontakten och omsorgen av våra vilda vänner fåglarna.

Om din lägenhet har uteplats ska du vårda den väl och underhålla den på egen bekostnad. Detta betyder att: Du som har förmånen att disponera en uteplats förväntas att sköta den efter förmåga och intresse. Gräsklippning, ogräsrensning och vattning åligger dig som hyresgäst. Du får inte rasta djur på din uteplats eller använda den som förvaring för skräp och annat, som inte hör hemma där. En vacker uteplats är till nöje för dig, dina grannar och för dem som passerar förbi.

Sophantering, källsortering

Det finns många enkla saker du kan göra för att förbättra miljön och klimatet. Börja med att sortera rätt - det är lätt!

Hushållssopor
Sortera soporna och förpacka dem väl. Kasta dem i de anvisade kärl eller containrar som finns ute i ditt bostadsområde.

Förpackningssopor
Tidningar, papper och kartonger, glas, plast, metall, plåtburkar och dylikt, ska lämnas vid den kommunala återvinningsstationen som finns på orten.

Övriga sopor
Grovsopor och farligt avfall ska lämnas till den kommunala återvinningscentralen. Det förkommer ofta att ”överblivna” möbler lämnas när någon flyttar in eller ut ur en lägenhet. Om Krokomsbostäder kan påvisa vem som lämnat dessa grovsopor kommer vi att debitera dig kostnaden för bortforsling.

För dig som är hyresgäst i centrala Krokom
I ditt bostadsområde finns tre avfallsstationer med behållare för hushållsavfall, tidningar och förpackningar För att låsa upp luckan till behållaren för hushållsavfall använder du din lägenhetstagg.

I broschyren hittar du utförlig information om hur du ska sortera och var din avfallsstation ligger Pdf, 1.2 MB.

För ytterligare information om hur just ditt avfall ska sorteras kan du vända dig till Krokoms kommuns hemsida:

Länk till Krokoms kommuns hemsida

Tvättstuga

För allas trivsel är det viktigt att lämna tvättstugan städad, ren och snygg, som du själv vill att det ska se ut när du ska tvätta.

Lika viktigt är det förstås att hålla den tvättid man bokat och självklart inte ta någon annans tid.

Du som hyresgäst sköter om följande:

 • Tvättmaskinen: torka av ovansidan och rengör tvättmedelsfacken
 • Torktumlaren: rengör ovansidan och filter
 • Torkskåp: rengör filter och golv
 • Avställningsytor: torka av
 • Golv: våttorkas eller sopas

Glöm inte att tömma byx- och jackfickor och vid tvättning av bygel-BH skall tvättpåse användas (t ex byglar och spikar kan skada maskinen allvarligt).

Det finns många som är allergiska, därför är det inte tillåtet att röka i, eller ta med sig husdjur till tvättstugan.

Om något går sönder – felanmäl direkt!
Om något fel uppstår ringer du till vår bobutik eller gör en felanmälan via Mina sidor.