Aktuella projekt

Vårt uppdrag är att på marknadsmässiga villkor erbjuda hyresrätter och lokaler av bra kvalitet med god service och boendemiljö, både ute och inne.

För att lyckas med det arbetar vi ständigt med förbättringar både när det gäller befintliga bostäder som lokaler, miljöer och nyproduktion.

Här kan du ta del av några av de projekt som vi driver för närvarande.


Nyproduktion

 

För att råda bot på den ökande bostadsbristen arbetar vi aktivit med att ta fram nya detaljplaner för flerbostadshus i attraktiva områden.

Skissbild Sjövillan Ås

 

För att råda bot på den ökande bostadsbristen arbetar vi aktivit med att ta fram nya detaljplaner för flerbostadshus i attraktiva områden.

Att få fram planlagd mark och bygga hus tar lång tid. Från en projektidé till att husen står inflyttningsklara tar det mellan tre till fem år. Processen innefattar upprättande eller revidering av detaljplaner, hantering av eventuella överklagande, bygglovshantering och den faktiska tiden som det tar att bygga ett hus.

Aktuell nyproduktion:

Sjövillan, södra Ås
Ett projekt i strandnära läge där vi har för avsikt att uppföra 4-6 byggnader med totalt 40-60 lägenheter.

Byggstart: Tidigast hösten 2019
Inflyttning: Tidigast våren 2021

Freja, etapp 2, centrala Ås
Vi planerar för att nyproducera 60 lägenheter i centrala Ås. Detaljplanen för området är överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Byggstart: Tidigast våren 2018
Inflyttning: Tidigast hösten 2019

Karl-Antons, centrala Ås
Nyproduktion av 22 lägenheter i centrala Ås

Byggstart: Pågår under våren 2019
Inflyttning: Sommaren 2019
Läs mer om bostadsområdet Karl-Antons

Jämttorpet, centrala Krokom
Nyproduktion av 16 lägenheter på 35 kvadratmeter med kök och sovloft

Byggstart: Tidigast våren 2019
Inflyttning: Tidigast våren 2020

Genvägen, centrala Krokom
Under hösten 2017 påbörjades en förstudie för att undersöka hur en förtätning av bebyggelsen i centrala Krokom skulle kunna genomföras. Målet är att skapa ytterligare bostäder men även affärslokaler.

Aspås
Vi driver för närvarande en planändring för att skapa möjlighet att producera 10 nya hyreslägenheter i Aspås.


 

 

Kontakt:

Vd: 0640 164 61
E-post »


Ombildning till bostadsrätter

Hyresgästerna på Tors- och Lokes väg i Ås erbjöds i maj 2017 möjligheten att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter.


I samband med informationsmötet i maj bildades en arbetsgrupp bestående av fyra hyresgäster i området. Arbetsgruppens uppdrag är att bevaka hyresgästernas intresse i ombildningsprocessen. Kontaktuppgifter till arbetsgruppens representanter hittar du här till höger.

Informationsmöten

Här kan du ta del av protokollet från informationsmötet den 18 maj 2017PDF »

Vad händer i ombildningsprocessen?

Aktuell lägesrapport »

Har du funderingar kring ombildning?

Vanliga frågor och svar om ombildning »

Från hyresrätt till bostadsrätt - broschyrPDF

Kontakt:

Ekonomichef: 0640 164 63
E-post »

Arbetsgrupp ombildning »

Utemiljöer

Under 2017 och 2018 satsar vi extra mycket på nyproduktion och utveckling av utemiljöer kring våra fastigheter.

Nyproduktion av utemiljö vid äldreboendet Hällebo, Ede Offerdal sommaren 2017


Projektet omfattar 17 områden och fram till hösten 2017 har utemiljöer renoverats i Föllinge, Änge, Ede, Nälden och Trångsviken. På tur står området Genvägen 3 A-D och Offerdalsvägen 12 C-F i centrala Krokom.

Satsningen har delvis möjliggjorts med statliga medel avsedda för utemiljöer. Vad som ska göras i respektive område sker i dialog med hyresgästerna. Det är deras önskemål som ligger till grund för utformningen av miljöerna. Bättre tillgänglighet och fler sittmöjligheter är några av åtgärderna som genomförts.

I bildspelet finns exempel på utemiljöer som vi arbetat med under 2017

 

 

Kontakt:

Bobutik: 0640 164 65
E-post

Fastighetsförvaltare: 0640 164 89
E-post »


Underhållsarbeten

Löpande underhållsarbeten pågår året runt i våra fastigheter.


Radiatorkoppel byts i samtliga lägenheter på Slingervägen i Nälden. Arbetet pågår från och med vecka 20 till och längst till och med vecka 35, 2018.

Ansvarig entreprenör: Bravida, Pär Jonasson.

Kontakt:

Pär Jonasson, Bravida,
070 263 14 27