Aktuella projekt

Vårt uppdrag är att på marknadsmässiga villkor erbjuda hyresrätter och lokaler av bra kvalitet med god service och boendemiljö, både ute och inne.

För att lyckas med det arbetar vi ständigt med förbättringar både när det gäller befintliga bostäder som lokaler, miljöer och nyproduktion.

Här kan du ta del av några av de projekt som vi driver för närvarande.


Nyproduktion

 

För att råda bot på den ökande bostadsbristen arbetar vi aktivit med att ta fram nya detaljplaner för flerbostadshus i attraktiva områden.

Skissbild Sjövillan Ås

 

För att råda bot på den ökande bostadsbristen arbetar vi aktivit med att ta fram nya detaljplaner för flerbostadshus i attraktiva områden.

Att få fram planlagd mark och bygga hus tar lång tid. Från en projektidé till att husen står inflyttningsklara tar det mellan tre till fem år. Processen innefattar upprättande eller revidering av detaljplaner, hantering av eventuella överklagande, bygglovshantering och den faktiska tiden som det tar att bygga ett hus.

Aktuell nyproduktion:

Sjövillan, södra Ås
Ett projekt i strandnära läge där vi har för avsikt att uppföra 4-6 byggnader med totalt 40-60 lägenheter.

Freja, etapp 2, centrala Ås
Vi planerar för att nyproducera 60 lägenheter i centrala Ås.

Genvägen 1, centrala Krokom
En vattenskadad fastighet revs under våren 2020 och på tomten har det anlagts en enklare parkmiljö. I framtiden kan den komma att ge plats till både affärslokaler och bostäder.

Nygården, Aspås
Under hösten 2021 tas de första spadtagen för ett nytt bostadshus med sex radhuslägenheter i Aspås. Området har fått namnet Nygården och inflyttning beräknas kunna ske i slutet av 2021. Läs mer om Nygården >>


 

 

Kontakt:

Vd: 0640 164 61
E-post »


Ombildning till bostadsrätter

Hyresgästerna på Tors- och Lokes väg i Ås erbjöds i maj 2017 möjligheten att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter.


I samband med informationsmötet i maj bildades en arbetsgrupp bestående av fyra hyresgäster i området. Arbetsgruppens uppdrag är att bevaka hyresgästernas intresse i ombildningsprocessen. Kontaktuppgifter till arbetsgruppens representanter hittar du här till höger.

Informationsmöten

Här kan du ta del av protokollet från informationsmötet den 18 maj 2017PDF »

Vad händer i ombildningsprocessen?

Aktuell lägesrapport »

Har du funderingar kring ombildning?

Vanliga frågor och svar om ombildning »

Från hyresrätt till bostadsrätt - broschyrPDF

Kontakt:

Ekonomichef: 0640 164 63
E-post »

Arbetsgrupp ombildning »

Utemiljöer

Vi utvecklar kontinuerligt utemiljöerna kring våra fastigheter. Här kan du se resultaten av några av projekten som vi jobbat med.

Nyproduktion av utemiljö vid äldreboendet Hällebo, Ede Offerdal sommaren 2017


Projektet omfattade 17 områden och fram till hösten 2017 har utemiljöer renoverats i Föllinge, Änge, Ede, Nälden och Trångsviken. På tur står området Genvägen 3 A-D och Offerdalsvägen 12 C-F i centrala Krokom.

Satsningen har delvis möjliggjorts med statliga medel avsedda för utemiljöer. Vad som ska göras i respektive område sker i dialog med hyresgästerna. Det är deras önskemål som ligger till grund för utformningen av miljöerna. Bättre tillgänglighet och fler sittmöjligheter är några av åtgärderna som genomförts.

I bildspelet finns exempel på utemiljöer som vi arbetat med under 2017

 

 

Kontakt:

Bobutik: 0640 164 65
E-post

Fastighetsförvaltare: 0640 164 89
E-post »


Renoveringar och underhåll

Löpande underhåll och renoveringar pågår året runt i våra fastigheter.

Sidan är under uppbyggnad.