Aktuella projekt

Vårt uppdrag är att på marknadsmässiga villkor erbjuda hyresrätter och lokaler av bra kvalitet med god service och boendemiljö, både ute och inne.

För att lyckas med det arbetar vi ständigt med förbättringar både när det gäller befintliga bostäder som lokaler, miljöer och nyproduktion.

Här kan du ta del av några av de projekt som vi driver för närvarande. Flera nyproduktionsprojekt finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationE.


Nyproduktion

 

För att råda bot på den ökande bostadsbristen arbetar vi med att ta fram nya detaljplaner för flerbostadshus i attraktiva områden.

Skissbild Sjövillan Ås

Att få fram planlagd mark och bygga hus tar lång tid. Från en projektidé till att husen står inflyttningsklara tar det mellan tre till fem år. Processen innefattar upprättande eller revidering av detaljplaner, hantering av eventuella överklagande, bygglovshantering och den faktiska tiden som det tar att bygga ett hus.

Aktuell nyproduktion

 

Ljungarvägen, Nälden

Radhus Nälden

Skissbild Ljungarvägen i Nälden

Krokomsbostäder har sedan tidigare lägenheter i det vackra området på ljuva Ljungarvägen i Nälden. Under 2024 utökar vi bostäderna i området och slutför nyproduktionen av tolv nya radhuslägenheter i två plan.

Vad: Tolv nya radhuslägenheter om 104 kvm med fyra rum och kök i två plan samt uteplats med egen utgång. Här finns två badrum, varav ett med tvättstuga. I anslutning till lägenheterna finns parkeringsplatser och en egen lekplats.

Området: I Nälden finns ett aktivt föreningsliv goda möjligheter till fritidsaktiviteter genom byföreningar, idrottsföreningar och intresseorganisationer. Här finns affär, tandläkare, ishall och det byggs en helt ny skola. År 2022 invigdes det nya tågstoppen i Nälden vilket avsevärt förbättrat möjligheterna till resor, rekreation och arbetspendling såväl österut till Östersund som västerut till Årefjällen.

Hyra: 11 900 kr per månad. I hyran ingår kallvatten, sophämtning.

Inflyttning: 1 september 2024

Anmäl intresse: Intresseanmälan öppnar inom kort på Mina sidor. Logga in på Mina sidor. Registrera dig för Nyproduktion under "Mitt sökande" för att först få erbjudande om de nya lägenheterna. Är du inte redan kund kan du registrera dig i vår bostadskö på Mina Sidor.

Planlösning Nälden

Planlösning Ljungarvägen

Sjövillan, södra Ås

Ett projekt i strandnära läge där avsikten var att uppföra 4-6 byggnader med totalt 40-60 lägenheter innehållande blandade boendeformer. Projektet befinner sig i planstadiet där planarbetet för närvarande har pausats i väntan på en lösning avseende möjliga tillfarter och anslutningar till projektområdet.

Freja, etapp 2, centrala Ås

Nyproduktion av 63 lägenheter i centrala Ås. Projektet krävde framtagande av en ny detaljplan för området vilket sedan ett antal år tillbaka vunnit laga kraft. Projektering och upphandling genomfördes under 2020 och bygglov beviljades våren 2021 av Krokoms kommun.

Bygglovet har varit föremål för överklagan som avgjordes hösten 2023 till fördel för Krokomsbostäder och projektet har återupptagits. Mer information om byggstart och möjlig inflyttning kommer efterhand.

Genvägen 1, centrala Krokom

En vattenskadad fastighet revs under våren 2020 och på tomten har det anlagts en enklare parkmiljö. Arbetet med framtagande av ny detaljplan förbyggnation på fastigheten startades upp under sommaren 2023 med en tidsplan för antagande om ny detaljplan sommaren 2024.Kontakt:

Vd: 0640 164 61

linus.ekqvist@krokomsbostader.se


EU-logga

Flera nyproduktionsprojekt finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU.

Utemiljöer

Vi utvecklar kontinuerligt utemiljöerna kring våra fastigheter. Här kan du se vad som är på gång samt resultaten av några av projekten som vi jobbat med.

Aktuella projekt

Just nu pågår inga större projekt för utveckling av utemiljöer.

Renoveringar och underhåll

Löpande underhåll och renoveringar pågår året runt i våra fastigheter.

Aktuella projekt

Just pågår inga större renorveringsprojekt.

Finansieras av Europeiska unionen - NextGenerationEU