Stärkt skydd av dina personuppgifter

 

I maj 2018 införs den allmänna dataskyddsförordningen. Det är en ny reglering och lag för dataskydd. Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur vi som myndighet hanterar uppgifter om dig och data som skapas när du använder våra tjänster.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Personuppgifter är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vi på Krokomsbostäder behandlar dina personuppgifter när du:

  • Är hyresgäst hos oss
  • Ställer dig I vår kö till bostad, lokal eller parkeringsplats
  • Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • Är anställd hos oss

Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig som kund eller bostadssökande samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Utgångspunkten är att vi inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Mer om dataskyddsförordningen och vår behandling av personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy Pdf, 681 kB.

Kontakta oss gärna om du har några frågor om hur vi använder din information eller om dina rättigheter.