Krokomsbostäders hyresförhandling för 2022 är klar

rött leksakshus ovanpå sedel


Krokomsbostäder AB och Hyresgästföreningen Region Norrland har efter förhandlingar under senhösten kommit överens om en höjning av lägenhetshyrorna från och med den 1 januari 2022.

Avtalet innebär en höjning enligt denna fördelning:

  • Lägenhet med kallhyra 0,70 procent
  • Lägenhet inklusive värme 1,30 procent
  • Lägenhet inklusive värme och hushållsel 1,89 procent

För lokaler utan indexuppräkning höjs hyran med 1,50 procent.

Avgiften för samtliga parkeringsplatser och garage kommer att höjas med 10 kronor per månad.


Kontakt:

Ekonomichef
Pär Malmrot, 0640 164 63
E-post »