Aspås

Aspås ligger högt och vackert beläget, ca 5 km norr om Krokom utmed Föllingevägen.

Av de ungefär 230 hushållen i byn är de flesta moderna villabostäder som byggts upp bland den äldre lantbruksbebyggelsen.

Service
I byn finns bland annat kyrka, skola, förskola, fritids, idrottsanläggningar och en bygdegård, Aspåsgården. Här finns ett aktivt föreningsliv med bland annat byalag, idrottsförening, hembygdsförening, skytteförening och ryttarförening.

Bostäder
Krokomsbostäder har två fastigheter i Aspås med sammanlagt åtta lägenheter.

Avstånd
Östersund 26 km, Åre 83 km, Stockholm 585 km.

Våra bostäder:


Fler områden i Krokom:

Krokoms tätort »
Rödön »

Kontakt:

Bobutik
0640 164 65

Bovärd
Fredrik Jakobsson
0640 167 97