Krokoms tätort

Krokom är kommunens centralort med väl utbyggd service


Krokoms samhälle har genomgått en radikal förändring sedan mitten på 1950-talet. De få gårdar som fanns då ligger nu, om de överhuvudtaget finns kvar, insprängda ibland bostads- och villaområden.

Idag är Krokom ett modernt samhälle med väl utbyggd service. Magneten är mötesplatsen i centrum och här finns bibliotek, café och utställningslokal.

Service
I Krokom finns här det mesta i samhällsservice som hälsocentral, sjukhus, tandläkare, försäkringskassa och arbetsförmedling. Vidare finns här järnvägsstation, bank, polis, taxicentral och dagligvaruhandel i centrum. I utkanten ligger köpcentrat Krokomsporten. Här finns flera skolor, bibliotek och idrottsplatser.

Bostäder

  • Stiftelseområdet i centrala Krokom, ca 390 lägenheter
  • Gröns-, Frohms- och Axel Perssons väg, ca 100 lägenheter
  • Lyckes-, Strindbergs väg, Kyrkvägen och Ringvägen 32, cirka 50 lägenheter

Avstånd
Östersund 21 km, Åre 78 km, Stockholm 580 km.

Våra bostäder:


Fler områden i Krokom:

Rödön »
Aspås »

Kontakt:

Bobutik
0640 164 65

Bovärd
Fredrik Nilsson
0640 187 81
E-post »